Политика за поверителност

Политика за поверителност на информация, обработвана чрез интернет страница https://www.renoart.bg

Ние от „Виа Сървисис“ ЕООД изготвихме настоящата политика за поверителност, за да заявим ангажимента си да гарантираме защитата на личните данни и за да осигурим публична, прозрачна и ясна информация за обработването на лични данни. Настоящата политика съдържа информация за обработването на лични данни при използването на този уебсайт.

Молим да прочетете политиката внимателно, както и да се запознаете с общата ни политика за поверителност, публикувана на интернет страницата ни. Запазваме си правото да променяме приетите от нас политики.
На интернет страницата ни ще поддържаме актуална информация за тях.

Информация за използването

„Информация за използването“ са данни за онлайн активността, които сами по себе си не идентифицират физическото лице, като тип на браузъра, операционна система, най-гледаните и посещавани страници и препратки на нашия уебсайт, входните и изходните точки, броя на завършванията на формуляри, времето, прекарано на страницата, най-популярните ключови думи, използвани извън сайта, за да водят клиентите към уебсайта ни, информацията, събирана чрез бисквитките и други събития за устройството, като например системна дейност. Личните данни и данните за използването могат да бъдат свързани заедно. Различните видове данни за използването също могат да бъдат свързани заедно и, след като са свързани, могат да доведат до идентифицирането на определено лице. Също така, някои данни за използването може да бъдат лични данни съгласно приложимото законодателство.

„Виа Сървисис“ ЕООД събира информацията, която ни предоставяте, както и данните от използването от Ваша страна на уебсайта и на услугите ни, предлагани чрез него. Информацията, която събираме и обработването й зависят от начина, по който използвате и осъществявате достъп до уебсайта. Някои данни се събират автоматично чрез използването на бисквитки и други подобни инструменти за събиране на данни, върху които Вие имате контрол.

Случаи, в които събираме данни

Ние събираме лична информация и данни за използването от Вас, когато създавате заявка за някои от услугите, свързвате се с нас, по друг начин предоставяте личната си информация или при поискване на други услуги. Събираме информацията и съдържанието, които ни изпращате, когато въвеждате информацията си във формите за контакт на нашия уебсайт, изисквате допълнителна информация за дадена услуга, както и когато въвеждате съобщения.

Също така, автоматично събираме данни за използването, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е, когато посещавате уебсайта или ползвате услугите, да получим информация за местоположението от мобилното Ви устройство или браузъра и да я използваме, за да приспособяваме услугите и ползването на уебсайта ни към Вашето местоположение.

Информацията, която събираме чрез автоматичните технологии

Докато разглеждате и ползвате нашия уебсайт, може да използваме автоматични технологии за събиране на данни, за да обработваме определена информация за оборудване, търсения и за тенденции, включително:
• подробности за посещенията Ви в уебсайта ни, включително данни за трафика, данни за местоположението, дневници и други комуникационни данни и ресурси, до които имате достъп и използвате на уебсайта;
• информация за компютърa и интернет връзкатa, включително IP адрес, операционна система и тип браузър.

Също така, може да използваме тези технологии, за да събираме информация за Вашите онлайн дейности и през уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги. Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не включва лична информация, но можем да я запазим или да я свържем с личната информация, която събираме по друг начин или получаваме от трети страни. Това ни помага да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, включително която да ни позволи да:
• oценим размера на аудиторията и моделите на използване;
• съхраняваме информация за Вашите предпочитания, позволявайки ни да персонализираме нашия уебсайт според индивидуалните интереси;
• ускорим търсенията Ви;
• Ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт.

Как се използва информацията Ви Ние използваме личната информация, която събираме, за да работим, подобряваме и персонализираме уебсайта и услугите ни, включително да предоставяме обслужване на клиентите, да персонализираме нашия маркетинг и да откриваме, предотвратяваме и смекчаваме измамни или незаконни дейности.

Може да използваме личната Ви информация, както следва:
• да Ви предоставяме услугите си;
• да изпълним всяка друга цел, за която сте я предоставили;
• да оперираме, да подобряваме и персонализираме услугите, които предлагаме;
• за обслужване на клиенти, сигурност, откриване на проблеми, за създаването на архив и резервни копия във връзка с предоставянето на услугите;
• да комуникираме с Вас по електронна поща, по телефон или по друг начин, както сте ни упълномощили, да Ви информираме за услугите, събитията и др.;
• по-добре да разберем как потребителите осъществяват достъп до уебсайта и услугите, за да се подобрят същите и да отговорят на потребителските предпочитания, включително персонализиране на езика и местоположението, персонализирана помощ и инструкции или предоставянето на други отговори относно използването на услугите от потребителите;
• да ни помогне да развиваме новите си услуги и да подобряваме съществуващите;
• да предоставяме на потребителите възможност за реклама и директен маркетинг, които са по-подходящи за тях;
• да оценяваме ефективността и да подобряваме рекламната и друга маркетингова и промоционална дейност във връзка с услугите;
• за всякакви други цели с Вашето съгласие.

Правни основания за обработката на лични данни

Основанията за обработване на лични данни, които прилагаме, са предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на даннните), а именно:
- съгласие – субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; прилага се когато няма друго основание и, за да е валидно, съгласието трябва да отговаря на определените в регламента изисквания;
- договорно основание – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
- спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
- легитимен интерес – обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или на тези на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Разкриване на информация

Можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира никого, без ограничения. Може да разкриваме лична информация, която събираме или Вие предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност:
• За изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашата дейност и които са задължени по договор да пазят личната информация и да я използват само за целите, за които я разкриваме;
• За да бъде постигната целта, за която предоставяте информацията;
• За всяка друга цел, разкривана от нас, когато предоставите информацията;
• С Ваше съгласие;
• За правни цели: може да споделяме информация, която събираме от потребителите, ако е необходимо, за да наложим нашите права, да защитаваме правата, имуществото или безопасността на другите, или, ако е необходимо, да поддържаме функциите за външен одит, съответствие със законови изисквания и корпоративно управление;
• Корпоративни промени – може да прехвърлим информация във връзка със сливане, продажба, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола на дружеството. Когато възникне някое от тези събития, ще полагаме разумни усилия да уведомим потребителите преди информацията да бъде прехвърлена или да бъде обект на друга политика за поверителност.

Къде съхраняваме Вашите лични данни

Цялата информация, която предоставяте на „Виа Сървисис“ ЕООД, се съхранява на защитени сървъри. Поемаме ангажимент да направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни. Ако имате допълнителни въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля свържете се с нас на адрес: [email protected]

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се обръщате и към надзорния орган:
Комисията за защита на лични данни
Адрес: София, 1592,
бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Тел. +359 2 915 35 18
Email: [email protected]
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/